วัน - เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00
G.D.Tour

ZAMM01 จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]

รหัสสินค้า: GDGO200131
ZAMM01 จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]

  • ชมเมืองเพตรา มหานครหินสีกุหลาบที่มีความสวยงามี่สุด ทดสอบการลอยตัวบนทะเล ที่ได้ชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก "เดดซี"
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 พ.ย. 63 - 14 ธ.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
6 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 40,999 48,499 แสดง - 31
20 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 40,999 48,499 แสดง - 31
4 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 47,999 56,499 แสดง - 31
9 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 47,999 56,499 แสดง - 31

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZAMM01 จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]
ZAMM01 จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]
ราคาเริ่มต้น 40,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน